Bandnet

Muziekopleiding

Showband Urk heeft een interne muziekopleiding voor haar muzikanten. Bij Showband Urk wordt veel aandacht besteed aan de jeugd, de toekomst van een vereniging. Een goede interne muzikale opleiding is essentieel om het huidige niveau te behouden dan wel te verhogen.

Het traject

De opleiding begint na aanmelding direct. Men krijgt één keer in de week les van gediplomeerde instructeurs. Na een korte opstartperiode maakt de leerling tevens ook deel uit van het Kidskorps. In dit opleidingskorps leren kinderen spelenderwijs hun instrument beheersen. Naast het instuderen van muziekstukjes, leert men ook de beginselen van excersitie. Door het spelen in het Kidskorps maakt de leerling kennis met de vereniging. Niet alleen door de muzieklessen, maar bijvoorbeeld ook door mee te doen met leuke activiteiten van het jeugdkorps.

We zijn binnen Showband Urk enige tijd geleden een eigen interne muziekschool begonnen om, enerzijds zoveel mogelijk aan te sluiten op de stijl van Showband Urk, anderzijds om het muzikale niveau van Showband Urk te kunnen blijven garanderen.

Diploma´s

De Interne Muziek Opleiding van Showband Urk begeleidt de leden bij het behalen van o.a. de slagwerkdiploma’s. Tijdens de lessen staat alles in het teken van de muzikale ontwikkeling van het lid. Met deze bagage kan het lid probleemloos meedraaien in beide korpsen van Showband Urk.