Bandnet

Organisatie


Bestuur


Naam Functie
Voorzitter Jan Frans Bakker
Secretaris Jan Romkes
Algemeen Tiemen de Vries
Algemeen Anna Marie van den Berg
Algemeen Albert Henk Ras

Wil je contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar bestuur@showbandurk.nl.


Instructie


Jachthoornkorps  
Algemeen Peter Smits
Slagwerk Richard Kampstra
Show/exercitie Mart Bolle

Jeugdkorps  
Algemeen Berdien Bolle
Slagwerk Richard Kampstra
Show/exercitie Berdien Bolle

Kidskorps  
Algemeen Albert Henk Ras en Jennifer Bolle
Slagwerk Marco Bolle en Hendri Bolle
Show/exercitie -

IMO (interne muziekopleiding)  
Blazers
Peter Does
  Gellius Kaars Sijpesteijn
  Jennifer Bolle
Slagwerk Peter Does
  Albert-David Bakker
  Hendri Bolle