Bandnet

Organisatie


Bestuur


Naam Functie
Voorzitter Vacant
Secretaris Jan Romkes
Algemeen Tiemen de Vries
Algemeen Anna Marie van den Berg
Algemeen Albert Henk Ras

Wil je contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar bestuur@showbandurk.nl.


Instructie


Jachthoornkorps  
Algemeen Berdien Bolle
Slagwerk Marcus Wiebenga
Show/exercitie Mart Bolle

Jeugdkorps  
Algemeen Berdien Bolle
Slagwerk Marcus Wiebenga
Show/exercitie Berdien Bolle

Kidskorps  
Algemeen -
Slagwerk Marco Bolle en Hendri Bolle
Show/exercitie -

IMO (interne muziekopleiding)  
Blazers
Mark Harms
  Gellius Kaars Sijpesteijn
  Jennifer Bolle
Slagwerk Peter Does
  Hendri Bolle