Bandnet

Organisatie

Bestuur

Naam Functie
Voorzitter Tiemen de Vries
Penningmeester Lucciene Visser
Ass. penningmeester Roelina Romkes
Secretaris Albert Henk Ras

Wil je contact opnemen met het bestuur? Mail dan naar bestuur@showbandurk.nl.


Instructie


Jachthoornkorps  
Korpsleider Wouter Hakvoort
Algemeen Gerben Kralt
Slagwerk Marcus Wiebenga
Show/exercitie Berdien Bolle

Jeugdkorps  
Korpsleider(s) Rein Kramer en Dubbele de Boer
Algemeen Marcus Wiebenga
Show/exercitie Berdien Bolle

Kidskorps  
Korpsleider Wouter de Vries
Algemeen Marco Bolle en Hendri Bolle

IMO (interne muziekopleiding)  
Coördinator Lucas Kramer
Blazers
Christian de Jongh
  Gellius Kaars Sijpesteijn
Slagwerk Wouter van Lutteveld
  Hendri Bolle